Bachbloesem Therapie

11-01-2017

Bachbloesem of Bachbloesemtherapie, is een vorm van homeopathie die kan worden toegepast om verschillende mentale én fysieke klachten en negatieve emoties te laten verdwijnen of (sterk) te minderen. Bachbloesems zijn flesjes met een unieke samenstelling van bloesemdruppels van bepaalde bloemen en planten. Er zijn 38 verschillende Bachbloesem remedies, die allemaal uniek zijn en een werking hebben tegen verschillende soorten klachten. Bachbloesems hebben een werking op energetisch niveau en zorgen voor harmonie tussen lichaam en geest. De 38 remedies zijn samengesteld door de engelse arts en homeopaat Dr. Bach.

Gebruik en Dosering

Bachbloesems zijn géén geneesmiddel en kunnen dan ook nooit worden ingezet als enige behandeling voor een ziekte waarbij medicatie nodig is. Bachbloesems hebben geen bijwerkingen en zijn 100% veilig. Ze kunnen gewoon ingenomen worden met voorgeschreven medicatie. Bachbloesem heeft ook geen verslavende werking. De juiste (gemiddelde) dosering is 4 x 4 druppels per dag, dit kan het beste over de dag verdeeld worden (ochtend, middag, namiddag en avond). Indien nodig mag je in het begin van de therapie de remedie naar behoefte vaker innemen, bijvoorbeeld elk uur.

Je kunt de druppeltjes rechtstreeks innemen door ze op je tong te druppelen (raak de pipet niet met de tong aan). Het is ook mogelijk om de druppeltjes in een glas drinken te doen. Vooral kinderen vinden het op deze manier makkelijker om de remedie in te nemen. Het glas moet dan wel helemaal leeg gedronken worden.

Een remedie gaat bij normale inname zo'n 3 a 4 weken mee. Hoelang je een Bachbloesem remedie moet gebruiken om de klachten te verminderen of te laten verdwijnen ligt aan de klachten waar het om gaat en hoe deze zijn ontstaan. Hoelang het duurt voordat de Bachbloesem zijn werk doet kan ook sterk verschillen, dit kan binnen enkele dagen zijn maar zeker binnen 2 weken.

Voor wie is Bachbloesem geschikt?

Bachbloesems zijn geschikt voor mensen van alle leeftijden. Zelfs kleine kinderen met bepaalde klachten kunnen veel baat hebben bij het gebruik van Bachbloesem. Klachten waarbij Bachbloesem kinderen kan helpen zijn o.a concentratieproblemen, bedplassen, (rouw)verwerking, assertiviteit, aanpassen aan nieuwe situaties, puberteit en ter ondersteuning bij ADHD.

Zelfs dieren zoals honden, katten en paarden kunnen baat hebben bij Bachbloesemtherapie. Hier kan Bachbloesem bijvoorbeeld ingezet worden bij de volgende klachten: angst, agressie, overmatig blafgedrag, zindelijkheid, stress, en koppigheid.

Een opsomming van klachten van volwassenen waarbij Bachbloesem remedies kunnen worden toegepast zijn o.a:

 • Angsten en Fobieën: claustrofobie, hoogtevrees, pleinvrees, rij- en vliegangst, paniekaanvallen, bindingsangst, faalangst en verlatingsangst.
 • Ondersteuning bij : Stoppen met roken, minderen met alcohol, afvallen , beter libido, beter slapen, vermoeidheid, eetstoornissen, hoge bloeddruk door stress, pijnklachten. Bij vrouwen ook bij ondersteuning tijdens menopauze, zwangerschap of menstruatie.
 • Neerslachtigheid : Depressie, stemmingswisselingen, rouwverwerking of verdriet.
 • Stress: Algemene stress, chronische hyperventilatie, hooggevoeligheid, concentratieproblemen en burnout.
 • Gedrag: Jaloezie, weinig zelfvertrouwen en laag zelfbeeld en opvliegendheid.

De 38 Bachbloesem Remedies en de bijbehorende kenmerken en klachten.

 1. Agrimony (Agrimonie) : geestelijke kwelling, nachtmerries, zorgen verbergen achter een masker
 2. Aspen (Esp) : Onverklaarbare angsten, slechte voorgevoelens, irrationele angsten
 3. Beech (Beuk) : Kritisch, intolerant, snel oordeel vellen over anderen
 4. Centaury (Duizendguldenkruid) : Weinig wilskracht, moeilijk nee kunnen zeggen, macht weggeven, zich makkelijk laten misleiden
 5. Cerato (Loodkruid) : Geen vertrouwen in eigen kunnen en denken, altijd bevestiging zoeken, terugkomen op eerder genomen beslissingen
 6. Cherry Plum (Kerspruim) : Angst voor verlies van controle, angst om iets fouts te doen, irrationele gedachten, wanhoop, verlies van zelfbeheersing.
 7. Chestnut Bud (Paardekastanjekop) : Herhaling van fouten, niet leren van fouten, gebrek aan observatievermogen.
 8. Chicory (Wilde Cichorei) : Zich snel afgewezen voelen, betuttelend, egocentrisch, zelfmedelijden, aandacht opeisen, bezittingsdrang.
 9. Clematis (Bosrank) : Onoplettendheid, dromerig, vluchten in fantasieën en illusies, slecht geaard, (dreigend) bewustzijnsverlies.
 10. Crab Apple (Appel) reinigingsremedie: gevoel van onreinheid, zelfafkeer, schaamte, huiduitslag en jeuk, smetvrees, schoonmaak fobieën.
 11. Elm (Veldiep) : verantwoording niet aan kunnen, ontoereikend, moedeloos.
 12. Gentian (Slanke Gentiaan) : Depressies door twijfel, snel ontmoedigd, pessimistisch, verlies van vertrouwen en geloof, sceptisch en nederig.
 13. Gorse (Gaspeldoorn) : Wanhopig, verslagen, gelaten, berustend, geen ambitie, gebrek aan interesse door hopeloosheid, geen hoop meer op herstel.
 14. Heather (Struikhei) : Egocentrisch, geobsedeerd door eigen problemen en ervaringen, niet alleen willen zijn, praatziek, ziekte simuleren, slechte luisteraars.
 15. Holly (Hulst) : Haat, afgunst, wantrouwen, achterdocht, wraakgevoelens, driftbuien, agressiviteit, humeurig, anderen hun energie ontnemen.
 16. Honeysuckle (Tuinkamperfolie) : Vasthouden aan herinneringen, heimwee, nostalgie, vroeger was alles beter, geen toekomstvisie, leven in verleden, ongelukkig en spijtgevoelens.
 17. Hornbeam (Haagbeuk) : Last hebben van het ''maandaggevoel'', uitstellen, moe, mentale uitputting, onzeker door gebrek aan kracht.
 18. Impatiens (Reuzenbalsemien) : Ongeduldig, prikkelbaar, gespannen, hoog levenstempo, snel geïrriteerd, hekel aan gezelschap, anderen opjagen, liefst alleen werken.
 19. Larch (Lariks) : Gebrek aan zelfvertrouwen, moedeloos, verwachting om te falen, minderwaardigheidsgevoelens, uitstel, zwakke overtuigingen.
 20. Mimulus (Maskerbloem) : Angst voor bekende zaken, verlegen, bedeesd, nerveus, blozen, aarzelen door angst.
 21. Mustard (Herik) : Neerslachtig, droevig, zware depressies, melancholisch, depressies van onbekende oorsprong, in zichzelf gekeerd.
 22. Oak (Eik) : Onophoudelijke inspanning, teneergeslagen, strijders, geven niet op.
 23. Olive (Olijf) : Uitputting, afgemat, fysiek en mentaal vermoeid, beroofd van energie, ziekte, angst om vrienden te verliezen, ongelukkig, geen plezier in het leven.
 24. Pine (Grove den) : Schuldcomplex, zelfverwijt, wanhoop, zichzelf verontschuldigen ook voor fouten van anderen, overkritisch, ''underdog''.
 25. Red Chestnut (Rode Kastanje) : Overbezorgd voor de veiligheid van anderen, angstig en bezorgd, vreselijke dingen verbeelden (ziekte en dood).
 26. Rock Rose (Zonneroosje) : Paniek, verschrikking, snel schrikken, noodgevallen, plotselinge ziekte.
 27. Rock Water (Bronwater)- als enige uit de 38 remedies geen bloesem maar gewonnen uit bronnen waaraan een geneeskrachtige werking word toegeschreven- : Inflexibel, strikte levenshouding, zelfontkenning, zelfonderdrukking, perfectionisme.
 28. Scleranthus (Hardbloem) : Besluiteloosheid, twijfel, onevenwichtig, stemmingswisselingen,
 29. Star of Bethlehem (Vogelmelk) : Traumatische ervaringen, shock, verdriet, alle effecten van slecht nieuws, ongeval.
 30. Sweet Chestnut (Tamme Kastanje) : Grote wanhoop, diepe neerslachtigheid, sterke geestelijke vertwijfeling, eenzaamheid, verlaten voelen, liefdesverdriet, geen uitweg meer zien.
 31. Vervain (Ijzerhard) : Overenthousiast, overdrijven, stress, sterke overtuigingen, gelooft in zichzelf, andermans zaken regelen, anderen willen bekeren.
 32. Vine (Wijnstok) : Dominant, ambitieus, bazig, onsoepel, uitvoerend, duldt geen tegenspraak, arrogant, vol zelfvertrouwen, goede leider.
 33. Walnut (Walnoot) : Verbreken van oude patronen, vastgeroeste gewoonten, ingaan van nieuwe levensfase, nieuwe baan, nieuwe school, puberteit.
 34. Water Violet (Waterviolier) : Gereserveerd, trots, geen emoties uiten, graag alleen zijn, hekel aan bemoeials, houdt afstand, vriendelijke, spreekt zacht, neerbuigend en minachtend.
 35. White Chestnut (Paardekastanje) : Ongewenste zorgelijke gedachten, cirkelgedachten, piekeren, redeneren, slapeloosheid, klagende woorden gebruiken.
 36. Wild Oat (Ruwe Dravik) : Vinden van de rode draad, teveel mogelijkheden, niet kunnen kiezen, besluiteloos, ontevreden, het niet weten.
 37. Wild Rose (Hondsroos) : Lusteloos, apathisch, berustend, levensmoe, gebrek aan vitaliteit.
 38. Willow (Bindwilg) : Verbitterd, wrok, discussiëren en anderen de schuld geven, ontevredenheid over anderen, negatieve levensopvatting.

Bachbloesem Rescue Remedie

Voor acute stress en paniek situaties bestaat de Bachbloesem Rescue Remedie. Deze helpt onmiddelijk om stress, angst en paniek klachten te verminderen. Deze eerste hulp rescue remedie kan gebruikt worden tijdens paniek en angstaanvallen voor directe verlichting van de klachten.

Persoonlijke Remedie

Het is mogelijk om een persoonlijke Bachbloesem remedie samen te stellen, door het combineren van de remedies die de beste werking hebben tegen de kenmerken,problemen en klachten waar jij mee zit. Het beste is om niet meer dan 6 of 7 remedies te combineren. De gekozen remedies worden in een flesje met pipet gedaan en worden afgevuld met bronwater en een beetje alcohol (paar druppels) ter conservering. Je kunt de persoonlijke samenstelling zelf maken a.d.h.v de beschrijving van de Bloesems, maar je kunt dit ook laten doen door een Bach Bloesem Remedie Therapeut.