Lenormand Kaarten: Uitleg en Betekenis

Mademoiselle Marie Anne Adelaïde Lenormand was een naaister die op haar 21e naar Parijs verhuisde. Ze had genoeg van haar oude baan en begon met werken in een lingeriezaak waar ze kaartlegster Madame Gilbert ontmoette. Madame Gilbert maakte Mademoiselle Lenormand wegwijs in het kaartleggen. Samen startten zij een salon waar ze voorspellingen deden voor mensen die hierin geinteresseerd waren.   

Ze deed voorspellingen voor gewone burgers maar ook voor de meest hooggeplaatste mensen. Ze deed voorspellingen voor onder andere Robespierre, Murat, Lodewijk XVIII en Napoleon. Haar meest bekende voorspellingen zijn waarschijnlijk wel die voor Napoleon. Mlle. Lenormand voorspelde niet alleen zijn roem en glorie, maar ook zijn val. Volgens de geschiedenis heeft Mlle. Lenormand zich in geen enkele voorspelling vergist.

Het eerste (grote) Lenormandspel bestond uit 54 kaarten. Later is het ''kleine'' Lenormand spel ontstaan, het spel dat hedendaags gebruikt word. Dit kleine Lenormand spel bevat 36 kaarten. Tegenwoordig zijn er diverse Lenormand kaartdecks te krijgen, welke allemaal gebaseerd zijn op het traditionele Lenormand deck van Mlle. Lenormand. Een aantal Lenormand decks die te koop zijn naast de standaard Lenormand kaarten zijn de Gilded Reverie vergulde visioenen Lenormand kaarten, het Lenormand Tarot en de Fairy Lenormand kaarten.

De Lenormand kaarten verschillen in enkele opzichten sterk ten opzichte van het Tarot


Het Tarot bevat 78 kaarten, en het Lenormand spel 36

In het Lenormand spel zijn alle kaarten gelijkwaardig, er is geen Grote of Kleine Arcana zoals bij het Tarot

Lenormand kaarten hebben alleen een staande betekenis. Omgekeerde kaarten hebben dus geen speciale of omgekeerde betekenis zoals bij het Tarot. 

Bij Lenormand kaarten word er vooral gekeken naar verbanden met andere/omliggende kaarten, in plaats van betekenissen van bepaalde posities in een legging zoals bij het Tarot.

⦁ De symboliek van de Tarotkaarten is een stuk gecompliceerder dan die van de Mlle. Lenormand kaarten.

In het Lenormand spel kan een Significator worden aangewezen. Significatoren zijn kaarten die worden gekozen om de vraagsteller/vraagstelling te resprenteren.

Voor een kaartlegging met het Tarot worden er meestal 3 tot 15 kaarten getrokken, terwijl er bij het Lenormand deck kaartleggingen gedaan kunnen worden met alle 36 kaarten.


Wanneer je de Lenormand kaarten wilt leggen en duiden is het belangrijk om te weten waar je naar moet kijken. Om te beginnen is het belangrijk om ''de juiste'' vraag te stellen. Lees de kaarten die je vervolgens trekt ook alleen in de context van je vraagstelling en betrek ze niet op een ander gebied. Wanneer je geen duidelijk antwoord in de kaarten ziet bekijk de kaarten dan opnieuw. Probeer ze op een andere manier te interpreteren. In de kaarten ligt altijd een antwoord op jouw vraag, dus bekijk ze opnieuw goed om erachter te komen wat de kaarten je proberen te vertellen. 

Om de kaarten juist te interpreteren is het belangrijk om goed naar de afbeeldingen te kijken en de basis trefwoorden te kennen die bij de kaarten horen. Verder moet je weten dat je de kaarten op 5 manieren kunt interpreteren. 


Letterlijke interpretatie ; kijk naar de afbeelding op de kaart, wat beeldt deze uit?

Methaphorische interpretatie; Waar staat hetgeen dat de kaart afbeeldt voor?

Symbolische interpretatie; Wat is de symbolische betekenis van de afbeelding ?

Suggestieve interpretatie; Wat zijn overige beschrijvingen voor de afbeeldingen op de kaarten?

Intuïtieve interpretatie; Wat voor gevoel roept de kaart bij jou op?


Elke Lenormandkaart kun je op verschillende manieren beschrijven en duiden. Je kunt een kaart beschrijven aan de hand van de algemene betekenis, aan zijn ''effect'', met zijn bijpassende zelfstandige naamwoorden, bijvoeglijke naamwoorden, werkwoorden en/of bijwoorden of aan het (eventuele) rijmpje op de kaart. Je kunt de kaart ook duiden als persoon, tijdsgebonden, en/of in combinatie met andere kaarten. De kaarten kunnen tevens geduid worden aan de hand van hun kleurensymboliek. Alle kaarten van het Lenormandspel hebben de traditionele kaartkleuren Harten, Ruiten, Schoppen en Klaveren. Harten en Ruiten kaarten zijn zogenaamde ''positieve'' kaarten, en Schoppen en Klaveren kaarten zijn ''negatieve'' kaarten. Elke kaartkleur heeft zijn eigen element, sleutelwoorden en traditionele waarzeggende betekenis waarmee de je kaart kunt duiden.

Naast de traditionele basis betekenissen van de kaarten is het zeer belangrijk dat je je eigen intuïtie toepast wanneer je de kaarten leest. De Lenormandkaarten hebben diverse traditionele betekenissen, maar niet elke betekenis hoeft voor jou van toepassing te zijn. Wanneer je intuïtie je verteld dat je de kaart op een andere manier moet interpreteren bij een bepaalde vraag, volg dan je intuïtie!

Uitleg en Betekenis van de Lenormand Kaarten

Dit zijn de traditionele (beknopte) algemene betekenissen van de 36 Lenormandkaarten.

1 De Ruiter 

De Ruiter brengt nieuws, aankondigingen en berichten. De Ruiter kan ook staan voor bezoek, een getuige, iemand die nieuws brengt, een tussenpersoon, een koerier of postbode, of een aantrekkelijke jongeman. Welke kaart ligt er naast of in de buurt van de Ruiter?  Het kan zijn dat de naast liggende kaart verteld waar het bericht over gaat. De Ruiter komt snel, en omdat het de eerste kaart is van het spel staat hij voor een hele reeks gebeurtenissen. De Ruiter is beweeglijk en informatief. Enkele combinaties met de Ruiter kaart en hun betekenissen:

Ruiter + Boom : Bericht over gezondheid, tijd om haast te maken

Ruiter + Roede: Opruiend nieuws, agressief bezoekers, een nieuwsbrief

Ruiter + Tuin : Publieke aankondiging, openlijke getuige, sociaal nieuws

Ruiter + Hart : Nieuws waar je op hoopt, een matchmaker, opbloeiende liefde

Ruiter + Zon : Goed nieuws, spontane vakantie, positief bericht

Ruiter + Tuin + Ring: Een huwelijksaanzoek op een publieke plaats


2 De Klaver

De Klaver staat voor geluk of een fortuin van korte duur . Klaver staat voor positieve mogelijkheden en/of kansen voor jou om te grijpen of om van te genieten. Hij kan ook staan voor spontaniteit en soms voor een risico nemen of een gokje wagen. De Klaver brengt licht en zorgeloosheid. Enkele combinaties met de Klaver en hun betekenissen:

Klaver + Slang : Complicaties van korte duur, rivalen, een verleidelijke kans

Klaver + Toren: Loterij, goede humor, een ambitieuze gok

Klaver + Ooievaar: Positieve verhuizing, positieve veranderingen

Klaver + Kind: Kinderlijke spontaniteit, naïeve humor, lustige zet

Klaver + Brief: Bericht over een kleine winst, resultaten van een spel


3 Het Schip

Het Schip staat voor reizen, beweging en overzee gaan. Hij staat voor afstand, weg gaan, het Buitenland, of een lange reis ver van je huidige bestemming af. De kaart kan ook staan voor een voertuig, vervoersmiddel of een vorm van transport. Het Schip en de Vogels kan een vliegtuig betekenen. Het Schip representeert ook de Ziel en het wensen of verlangen naar meer. Enkele combinaties met het Schip en hun betekenissen:

Schip + Huis: verlangen naar thuis, heimwee, een woonboot, in het Buitenland wonen

Schip + Weg : Bus, een reis keuze, alternatief vervoersmiddel

Schip + Hart: Reislust, favoriet voertuig


4 Het Huis

Het Huis staat voor kleine gebouwen/huizen en alternatieve onderkomens. Hij representeert ''thuis''. Hij kan ook je huishouden en familie omvatten, en de mensen waarmee je samenleeft en degenen die je verwelkomt in je huis. Het Huis staat voor bescherming. Hij kan ook staan voor je lichaam, een website of social networking. Enkele combinaties met het Huis en hun betekenissen: 

Huis + Ooievaar: Verhuizing, rusteloosheid

Huis + Tuin : Tent, leven in een commune, open huis houden

Huis + Beer: Sterke familie, huis of gezins uitbreiding, familie waarden beschermen

Huis + Kruis :  Kerk, Synagoge, Moskee, heilige plaats, retreat centrum


5 De Boom

De Boom staat voor gezondheid en welzijn, groei en het leven op zich.  De boom staat ook voor langdurigheid. Enkele combinaties met de Boom en hun betekenissen: 

Boom +  Muizen : Verslechtering van de gezondheid

Boom + Doodskist : Ernstige gezondheidsproblemen

Boom + Zeist:  Gevaar voor de gezondheid

Boom + Vos : Liegen over je gezondheid, verkeerde diagnose

Boom + Hart : Emotionele periode

Boom + Bergen : Geblokkeerde groei, een lange vertraging

Boom + Toren + Vogels : Nervositeit vanwege ziekenhuisbezoek


6 De Wolken

De Wolken brengen verwarring, vertroebeling  en problemen. Deze problemen kunnen gaan over onafgewerkte zaken, ontwijking, of over iemand die zijn zaken niet op orde heeft. Hij kan staan voor depressie. De Wolken hebben een lichte en een donkere zijde. De lichte zijde bevind zich aan de linkerkant en de donkere zijde aan de rechterkant.  De kaarten die aan de donkere zijde vallen zullen het meest belast worden. De kaarten aan de lichte zijde staan voor aspecten die opgehelderd worden. Enkele combinaties met de Wolken en hun betekenissen: 

Wolken + Bloemen : Een plotselinge depressie

Wolken + Vos : Gebruik maken van verwarring, waakzaam twijfelend

Wolken + Hart : Een gevecht tussen hart en hoofd, manische aandoening


7 De Slang

De Slang brengt complicaties. Het zijn de intenties of de methodes waarop de Slang dingen verkrijgt die voor complicaties zorgen. Hij kan zelfinnemend of egoïstisch zijn waarmee er een omgeving voor verdriet, rivaliteit en jaloezie gecreeërd word. Wanneer de Slang voor een vrouw staat hoeft hij niet te betekenen dat zij een bedrieger is. Zij kan een zelfingenomen en intelligente vrouw zijn. Maar zij zal zeker veeleisend zijn want ze weet wat ze wilt en dat zal ze krijgen ook. De Slang is erg trots, en zelfs een beetje uitsloverig. Wanneer de Slang valt met de Lelies dan kan dit een indicatie zijn voor gezins problemen, vaak tussen gescheiden mensen. Enkele combinaties met de Slang en hun betekenissen:

Slang + Vos : Manipulatief bedrog, een klokkenluider

Slang + Toren: Officiele complicaties, bureaucratisch verraad

Slang + Bergen: Onacceptabele complexiteiten

Slang + Vrouw: Professionele/ carriére vrouw

Slang + Zon : Complicaties verdwijnen als sneeuw voor de zon


8 De Doodskist

De Doodskist staat voor dingen die eindigen en voor ziekte. Afhankelijk van de context en vraagstelling kan hij letterlijk staan voor dood of een begrafenis. Maar de kaart staat slechts zelden echt voor de dood. Hij staat veel vaker voor het einde van iets of voor voltooïng. Wanneer iets eindigt komt er plaats voor iets nieuws, daarom staat hij tevens vaak ook voor een nieuw begin. Ook staat hij voor een voortdurende en slepende ziekte. Enkele combinaties met de Doodskist en hun betekenis:

Doodskist + Boom : Slechte gezondheid

Doodskist + Vogels : Nervositeit vanwege een deadline, een besproken dood

Doodskist + Weg : Doodlopende weg

Doodskist + Kruis : In je lot berusten, kritieke ziekte

Doodskist + Vogels + Wolken : Problemen die voortkomen uit het gebruik van verkeerde woorden


9 De Bloemen

De Bloemen zijn een geschenk , een gift of iets leuks. Het is een kaart die blijdschap brengt. Een onverwacht geschenk. De bloemen staan voor pracht, gratie en charme maar ook voor design, kunst, kleur, parfum  en mode. Het kan staan voor iemands zelfbeeld, of het beeld van onszelf dat we naar buiten brengen. Enkele combinaties van Bloemen en hun betekenissen:

Bloemen + Zeist: Plotselinge uitnodiging, opvallende schoonheid, een geschenk in ontvangst nemen

Bloemen + Weg: Keuze uit geschenken, alternatieve selectie

Bloemen + Boek : Geheime bekwaamheid, kunstleer

Bloemen + Sleutel: Belangrijke vaardigheid

Bloemen + Man + Schip : Een geschenk van een vreemdeling


10 De Zeist

Een Zeist is snel, plots en scherp. Hij staat voor gevaar, pech en ongeluk. Het effect van de Zeist is onherroepelijk. De Zeist heeft, net als de Wolken, een richtings betekenis. De kaarten die aan de zijde van de Zeist liggen waar zijn punt naar wist zijn datgene wat de Zeist zal raken. Het is belangrijk om te kijken naar deze kaarten omdat de Zeist invloed zal hebben hierop. Enkele combinaties met de Zeist en hun betekenissen: 

Zeist + Bloemen : Kapotmaken van een geschenk

Zeist + Weg : Onherroepelijke keuze, alternatieve operatie, verkeersongeval

Zeist + Hart : Gebroken hart, gevaarlijke liefde

Zeist + Anker : Stabiliteit wordt in gevaar gebracht


11 De Roede

De Roede, ook wel eens de Zweep genoemd heeft een veelzijdige betekenis. Hij kan staan voor laster, verbale mishandeling, discussie, conversatie of debat. Hij kan ook staan voor sexuele activiteit, oefening, discipline, geweld, agressie, mishandeling en misbruik. De Roede heeft het effect van herhaling. Ook kan hij staan voor onderzoek. Enkele combinaties met de Roede en hun betekenis:

Roede + Ruiter : Nieuws met een negatieve lading, snelle retoriek

Roede + Schip : Herhaaldelijk reizen, sexuele relatie tussen vreemden

Roede + Hond : Onderzoekende politieman, verdedigings advocaat


12 De Vogels

De Vogels staan voor alles wat mondeling verloopt, dus zij kunnen staan voor telefoongesprekken, tweets, geruchten en roddels. Vogels zijn geinteresseerd in dingen. Nieuwsgierigheid voedt het gesprek en roddels maken daar deel van uit. Vogels kunnen ook een zwangerschap aankondigen, en ze staan voor tweevoud. De Vogels staan ook voor angst en nervositeit die met verwachtingen te maken heeft. Enkele combinaties met Vogels en hun betekenissen:

Vogels + Doodskist: Concluderende gesprekken, een gesprek beëindigen

Vogels + Bloemen: Leuke gesprekken

Vogels + Kind: Kinderachtig gebabbel

Vogels + Bergen : Met de mond vol tanden staan, belemmering tijdens een speech


13 Het Kind

Het Kind staat voor de kleine dingen, nieuwe dingen of het begin van iets. Ook staan ze letterlijk voor baby's, kinderen en minderjarigen. Hij staat voor onschuldigheid maar ook voor naïviteit, kinderachtigheid, en onvoorbereid zijn. Enkele combinaties met het Kind en hun betekenissen:

Kind + Klaver: Zorgeloos kind, een goede start

Kind + Wolken: Depressief kind, verward vertrouwen

Kind + Bloemen : Een onverwachte zwangerschap, klein cadeautje

Kind + Vogels : Tweelingen, broers en zussen, roddels over een kind


14 De Vos

De Vos staat voor iets dat fout is of iets dat achter je rug om gebeurd. Hij staat ook voor valsheid en het gebruik maken van iemand, en voor manipulatie. Enkele combinaties met Vos en hun betekenissen:

Vos + Bloemen : Gebruik maken van een geschenk

Vos + Zeist : Shockerende diefstal

Vos + Wolken : Geheime leugens, oplichting


15 De Beer

De Beer staat voor kracht en kennis. Het kan zijn dat deze spreekt over een persoonlijke kracht als individu, bezittingen en kennis. De Beer representeert de moeder, grootmoeder of matriarch en hij kan voor groot, dik of sterk staan wanneer hij naast een persoonskaart valt. Hij laat zien dat iemand een baas is, of een dominant persoon. Een man van invloed, of een krachtige vrouw. Hij kan ook een overwelmende, machtige man representeren die overbezorgd is over zijn vrouw. Beer komt vaak voor in een legging wanneer mensen bezig zijn met een dieet of wanneer zij problemen hebben met een eetverslaving. Enkele combinaties met Beer en hun betekenissen:

Beer +  Muizen : Financieel investeerder

Beer + Kruis : Een overwelmende last, kritieke middelen

Beer + Kind: Kleine kracht, een onervaren baas

Lenormand kaarten lezen
Lenormand kaarten lezen


16 De Sterren

De Sterren staan voor precisie en voor helderheid en ze helpen ons om het juiste pad te volgen. De kaart staat voor verbetering. De Sterren staat ook voor (draadloos) internet en electriciteit, en representeerd het Noorden. Deze kaart staat ook voor esotherie, en alles van de ''andere'' wereld. Ook staat hij voor philosofie. Enkele combinaties met Sterren en hun betekenissen:

Sterren + Wolken : Zonder begeleiding, verblind, in een droom of waas

Sterren + Bergen : Geblokkeerde begeleiding

Sterren + Hart : Een gezegende liefde, liefdevolle begeleiding


17 De Ooievaar

De Ooievaar brengt verandering en beweging, maar ook rusteloosheid. Hij staat voor geboorte, migratie of verhuizing, maar ook de behoefde aan een voorjaarsschoonmaak of het maken van voorbereidingen voor een komende verandering. Enkele combinaties met Ooievaar en hun betekenissen:

Ooievaar + Roede : Continue verandering, irritatie door verhuizing

Ooievaar + Vissen : Financiële veranderingen, een vloeiende beweging


18 De Hond

De Hond is je vriend, je companion. Een betrouwbare en trouwe helper die altijd steun zal bieden. Een vriend die alles doet om ervoor te zorgen dat het jou goed gaat. De Hond staat voor de vriend die steunt en niet veroordeeld. Enkele combinaties met de Hond en hun betekenissen:

Hond + Vos : Een bedrieglijke vriend, manipulerende vriendschap

Hond + Ooievaar : Verandering van vrienden, het ontstaan van een vriendschap

Hond + Tuin : Sociaal netwerk vrienden, publiekelijke steun


19 De Toren

De Toren staat voor alles dat officieel is, ambitieus, institutioneel, verheven en groot is. De Toren word gedefinieerd door het traditionele, bureaucratische, administratieve, uitvoerende of heersende. Hij staat ook voor de bewakers van de wet, de staat, de overheid, populatie of stad. Enkele combinaties met de Toren en hun betekenissen:

Toren + Tuin : Publieke taak, gemeenschappelijk gebouw

Toren + Zon : Zelfverzekerde overheid, succesvol bedrijf

Toren + Ring : Gebonden aan bureaucratie, contract bij een instelling


20 De Tuin

De Tuin toont de gemeenschap, alles wat sociaal is, publiekelijk en toegankelijk voor iedereen. De kaart kan ook staan voor duidelijkheid. Ook kan hij staan voor het platteland, stedelijk, of de wereld in zijn geheel. Hij representeerd tevens groepsevenementen, feestjes, festivals of straat feesten. Enkele combinaties met de Tuin en hun betekenissen:

Tuin + Ooievaar : Verandering van plaats

Tuin + Toren : High society, kantoor feestje

Tuin + Ring : Publieke verloving

Tuin + Man : Tuinman, menselijkheid


21 De Bergen

De Bergen staan voor iets waar we niet gemakkelijk overheen kunnen. Het toont een blokkade, een obstakel of een vertraging. Een grens die we moeten onderhandelen. Het kan staan voor een berg werk die je moet doen, of een vertraging voor een reis die je gaat maken. Hij kan ook staan voor een zware last die je moet dragen. De Bergen kunnen ook letterlijk staan voor een grens of de douane. Enkele combinaties met de Bergen en hun betekenissen:

Bergen + Slang : Gecompliceerde vertraging, verraderlijke vijand

Bergen + Vogels : Nerveus voor grenscontrole, op afstand praten

Bergen + Hond : Een verre vriend, gescheiden van je companion


22 De Weg

De Weg staat voor keuzes, alternatieven en opties. Hij staat voor voor- en nadelen en verschillende benaderingen die men kan kiezen.  Wanneer je de kaart betrekt op een persoon is de eigenschap die hij weergeeft onconventioneel. De weg kan ook staan voor twijfel. Enkele combinaties met de Weg en hun betekenissen:

Weg + Klaver : Een goede benadering, risicovolle alternatieven

Weg + Boek: Alternatieve lessen, vervanger, gespecialiseerde kennis

Weg + Doodskids : Geen alternatieven, doodlopende weg

Weg + Slang : Complexe alternatieven, jaloerse keuzes


23 De Muizen

Zorgen, stress, diefstal,verlies en vermindering kenmerken deze kaart. De Muizen pakken wat ze pakken kunnen, en stelen je geld, eten of andere spullen. Ze staan ook voor de dagelijkse zorgen. Enkele combinaties van Muizen en hun betekenissen: 

Muizen + Boom : Verminderde groei, stressvolle omstandigheden

Muizen + Zon : Verbetering na verlies, zonneschijn na regen

Muizen + Anker : Verlies van stabiliteit, stabiel gewichtsverlies


24 Het Hart

Het universele teken van liefde staat ook hier voor het hart op zich,  liefde, enthousiasme, affectie, zorgen voor, empathie en liefdevolle connecties. Enkele combinaties met het Hart en hun betekenissen:

Hart + Doodskist : Einde van een relatie, hartkwaal

Hart + Kind: Ongecompliceerde liefde

Hart + Muizen : Teleurgesteld in de liefde, verminderde affectie


25 De Ring

De Ring staat voor verbondenheid, connecties, contracten, overeenkomsten en verlovingen. In liefdesleggingen staat deze kaart ook voor inzet. Enkele combinaties met de Ring en hun betekenissen:

Ring + Beer : Gedwongen huwelijk,  een sterke band

Ring + Bergen: Een vertraagde overeenkomst, connectie op afstand

Ring + Man/Vrouw : Een romantische partner


26 Het Boek

Het boek staat voor geheimen, mysterie, kennis, wijsheid en educatie. Het kan ook letterlijk staan voor een boek of een ander middel van kennis. Het staat ook voor het onbekende. Enkele combinaties met het Boek en hun betekenissen:

Boek + Wolken : Ontkennen

Boek + Beer: Wijsheid verkrijgen, een geheim bewaren

Boek + Slang + Tuin : Geheimen van jaloezie worden publiekelijk bekend


27 De Brief

De Brief staat voor alle communicatie die geschreven is en ontvangen of verzonden. Het staat voor een krant, een brief, een flyer of afvertentie. De Brief is altijd een klein document, een pamflet of een brochure. Enkele combinaties met de Brief en hun betekenissen:

Brief + Boom : Recept, nieuws over gezondheid, familie document

Brief + Schip : Ansichtkaart, smsje, bericht uit het buitenland

Brief + Zeist : Ontslagbrief


28 De Man

De Man is de mannelijke Significator van het Lenormand spel. De kaarten die om deze kaart heen liggen vertellen wat er speelt en wat er belangrijk voor hem is. Enkele combinaties met Man en hun betekenissen:

Man + Klaver : Een gokker, iemand die risico neemt, een geluksvogel

Man + Beer : Een dikke of machtige man

Man + Stars: Een wetenschapper, een man met charisma, een Astronoom

Man + Kruis : Een priester, een Rabbi, een Monnik


29 De Vrouw

De Vrouw is de vrouwelijke Significator van het Lenormand spel. De kaarten die om deze kaart heen liggen vertellen wat er speelt en wat er belangrijk is voor haar. Enkele combinaties met Vrouw en hun betekenissen:

Vrouw + Wolken : Een verwarde vrouw, gekke vrouw

Vrouw +  Bloemen : Een elegante vrouw, stijlvol vrouwelijk, getalenteerde vrouw

Vrouw + Boek : Opgeleide vrouw, schrijfster, lerares


30 De Lelies

De Lelies staan voor leeftijd, vrede, harmonie, bescherming en volwassenheid. Hij kan ook staan voor het welzijn van de familie.  De Lelies staan voor de schoonheid van puurheid. De Lelies zijn de kaart van de vader, grootvader of oudere man. Het is de kaart voor bescherming van de familie. Enkele combinaties met Lelies en hun betekenissen:

Lelies + Schip : Verlangen naar volwassenheid, buitenlandse oudere man, reizende vrede brenger

Lelies + Doodskist: Celibatair

Lelies + Tuin : Publiekelijke bescherming

Lelies + Zon : Gelukkig op oudere leeftijd, zelfverzekerde volwassenheid


31 De Zon

De Zon brengt kracht, energie en levenskracht in een legging. Hij geeft opluchting aan, en een eind aan moeilijke omstandigheden. De zon brengt succes, en staat voor prestatie.  Enkele combinaties met Zon en hun betekenissen:

Zon + Huis : Geluk in het gezinsleven

Zon + Boom : Herstel van gezondheid 

Zon + Doodskist: Einde van geluk


32 De Maan

De Maan is de kaart van werk en roeping, evenals de erkenning en eer dat hiermee te maken heeft. Hij weerspiegelt ook de emotionele voldoening die we verkrijgen middels ons werk en onze creativiteit. De maan staat ook voor onze dromen en intuïtie. Enkele combinaties met Maan en hun betekenissen:

Maan + Klaver : Juiste intuïtie, gokverslaving, een kortdurende eer

Maan + Ruiter : Bezorging op het werk, een koerier

Maan + Slang : Complex werk, jaloers op een reputatie


33 De Sleutel

De Sleutel is de opening of de oplossing waar je naar gezocht hebt. Hij kan ook de reden of oorzaak van iets betekenen wanneer hij in het begin van een legging valt. Wanneer de Sleutel een persoon representeert geeft hij een belangrijk iemand aan. Wanneer de Sleutel valt aan het einde van een reading geeft hij een heldere bevestiging van datgene wat ervoor staat. Enkele combinaties met de Sleutel en hun betekenissen:

Sleutel + Tuin : Publiekelijke doorbraak, publieke aankondiging, publieke release

Sleutel + Vos : Verkeerde deur, een verkeerde oplossing 

Sleutel + Zon : Hartelijke instemming, vakantiegeld


34 De Vissen

De Vissen staan voor geld, vloeiende beweging, flow, circulatie, investeringen, uitwisseling en handel. Hij staat ook voor diepte. De kaart Vissen omvat ook alle wateren en oceanen. Tevens staat hij voor vloeistoffen en met name alcohol. Enkele combinaties met Vissen en hun betekenissen:

Vissen + Ruiter : Financieel nieuws, snel geld, geld koerier

Vissen + Schip : Buitenlandse transactie, export handel

Vissen + Roede : Ruzie over geld, financiele discussie, fiscale investering

Vissen + Sterren : Dromen over rijk worden en overvloed, helderheid over geld of een financiele situatie

Vissen + Sleutel : Creditcard, zekerheid over geld


35 Het Anker

Het Anker is de kaart van stabiliteit en afhankelijkheid, hoop en vertrouwen. Hij is onbeweegbaar en daarom staat hij voor dingen die onveranderd blijven. Om deze reden kan hij staan voor alles bij het oude houden of dingen terugbrengen naar ''normaal''. Wanneer hij staat voor een persoon is dit een betrouwbaar iemand, soms naar het saaie neigend.  Een hardwerkend mens, dat ethiek erg belangrijk vindt. Enkele combinaties met het Anker en hun betekenissen :

Anker + Klaver : Een gelukkige connectie, verbetering in stabilisatie

Anker + Schip : Verlangen naar stabiliteit, reisverzekering, bescherming uit het buitenland

Anker + Toren : Onverplaatsbaar, officiële positie

Anker + Muizen : Zorgen over veiligheid, verminderde standaarden


36 Het Kruis

Het Kruis staat voor alles wat nodig is en voor het lot. Weten wat nodig is is niet altijd leuk, maar wel belangrijk. Wanneer het Kruis valt in een legging betekent het dat je dingen te wachten staan en dat het leven (even) moeilijk word. Wanneer het Kruis voor een kaart valt dan benadrukt hij deze, en wanneer hij achter een kaart valt dan rondt hij iets af.  Het Kruis staat ook voor spiritualiteit, religie en alles wat heilig en mysterieus is. Enkele combinaties met het Kruis en hun betekenissen:

Kruis + Toren : Rijzende crisis, enorme uitdaging

Kruis + Beer : Kracht om om te gaan met een crisis, overwelmende noodzaak

Kruis + Sterren : Doen wat goed is, gezegend door je spirituele pad

Kruis + Schip + Bergen : Oponthoud of blokkades in reisplannen

Gratis Chatten met Lenormand Kaartleggers

Wanneer je hulp nodig hebt met het leggen van de Lenormand kaarten kun je gratis contact opnemen met onze online kaartlezers. Je kunt gratis chatten en ook professionele Lenormand readings via de chat ontvangen. Registreet en valideer je credit card voor een gratis consult, geen storting nodig!

Gratis contact met kaartleggers

Liever chatten met top Nederlandse kaartleggers? Voor €10 kunt u al een complete kaartlegging ontvangen.