Voordelen van Meditatie

Lichamelijke voordelen van meditatie

De meeste mensen beginnen met mediteren om zich gezonder, fitter en energieker te voelen. In de afgelopen decennia is er onderzoek uitgevoerd naar de voordelen van meditatie in meer dan 300 universiteiten, ziekenhuizen en onderzoekcentra in meer dan 50 verschillende landen. Het is eigenlijk ongelooflijk dat er na zoveel positief onderzoek niet veel meer aandacht wordt besteed aan meditatie in de reguliere media. Pas nu na 30 jaar beginnen steeds meer mensen en artsen de voordelen van meditatie te ervaren en te waarderen. In Amerika mediteert 5% van de bevolking regelmatig. Vermoedelijk zal dit percentage gaan toenemen en ook gaan gelden voor Nederland.


Het effect van meditatie op onze hersenen

 • EEG - Theta, Delta en Alfa hersengolven worden actiever en Beta golven die geassocieerd gaan met actief denken nemen af.
 • Linker en rechterhersenhelft gaan optimaler samenwerken
 • Activiteit in frontel contex en pariental lobe nemen af.

Lichamelijke voordelen van mediteren

 • Stabiliseert het autonome zenuwstelsel
 • Verlaagt de hartslag
 • Reduceert de snelheid van de ademhaling
 • Bloeddruk gaat drastisch omlaag
 • Lagere biologische leeftijd gemeten na standaard kenmerken van veroudering van het lichaam
 • De Galvanic skin response (GSR) neemt toe
 • EMG activiteiten nemen toe
 • Cardiovasculaire effectiviteit wordt verhoogt
 • Ademhaling effectiviteit neemt toe
 • Huid raakt beter doorbloed
 • Maag en darm functie verbeteren
 • Endocriene functie wordt verhoogd
 • Spierflexibiliteit neemt toe
 • Inname zuurstof versterkt
 • Bewegingsmogelijkheden, mobiliteit en flexibiliteit nemen toe
 • Hand-oog coördinatie neemt toen
 • Reactiesnelhedi wordt verhoogt
 • Lichaamshouding verbetert
 • Kracht en weerstand nemen toe
 • Uithoudingsvermogen neemt toe
 • Verhoogt energieniveau en vitaliteit
 • Gewicht stabiliseert op ''normaal'' niveau
 • Slaapvermogen verbeterd en inslaaptijd neemt af
 • Pijn verminderd
 • Stabiliteit verbetert
 • Diepte perceptie neemt toe
 • Verhoogde mate van relaxen en kunnen relaxen/ontspannen
 • Verminderd spierspanning
 • De productie van serotonine neemt toe
 • Verminderd menstruatie pijn

Al deze voordelen zijn zijn gebaseerd op medisch onderzoek verricht door o.a Harvard, Medical school (de voorloper van meditatieonderzoek) en Universiteit van Leiden.

Mentale voordelen van meditatie

Amerikaanse onderzoekers hebben ondekt dat er al na 4 dagen van Mindfullnes meditatie beoefenen het positieve effect van een scherper en aandachtiger brein optreedt. De meditatiesessies leverden bij de deelnemers ook minder vermoeidheid, minder angst, meer concentratie en een beter werkgeheugen op. Meditatie kan al binnen 8 weken leiden tot structuele veranderingen in het menselijke brein. ''Het is fascinerend om te zien dat we ons brein en welzijn kunnen veranderen door meditatie te beoefenen'',aldus onderzoekster Britta Hözel. Scientific American januari 2011.

De mentale voordelen van mediteren

 • Alertheid, creativiteit en intelligentie nemen toe
 • Onze sociale vaardigheden en manier van omgang verbeteren
 • Concentratie en focusvermogen nemen toe
 • Vermogen om met complexe situaties en hoge werkdruk om te gaan verbetert
 • Angsten en stressgevoelen nemen af
 • Men vindt gemakkelijker balans tussen ontspanning en dynamiek
 • Agemeen gevoel van welzijn en geluk neemt toe
 • Minder stemmingswisselingen en zelfkennis neemt toe
 • Depressiviteitgevoelens en wanhopige/angstige gevoelens nemen af
 • Toename in gevoel van eigenwaarde
 • Mediteren leert je om je minder routinematig te gedragen en meer met volledige aandacht aanwezig te zijn
 • Verstrekt gevoel van zelfverwezenlijking
 • De voorgenoemde effecten leiden tot verhoogde prestatie op school, universiteit of werk
 • Een mindere geconditioneerde en dus door ons denken gekleurde kijk op situaties
 • De omgang met emotionele en fysieke weestanden tijdens de meditatie traint onze mentale weerbaarheid en kracht

Hersenonderzoek naar meditatie

Hersenonderzoek laat ons zien dat we met meditatie onze hersenen en daarmee ook eigenschappen als compassie, acceptatie en aandachtgerichtheid daadwerkelijk kunnen trainen. Wetenschappers van de universiteit van Wisconsin ondekten in 2003 dat de activiteit in de linker voorhersenen bij mediterenden actiever is dan bij niet-mediterenden. Deze extra activiteit in de linker prefontal cortex wordt geassocieerd met positieve emoties, enthousiasme, en een vrolijkere kijk op het leven. Meditatie stimuleert volgens een recentelijk onderzoek van de universiteit van Californië ook de aanmaak van hersencellen in de hersengebieden die worden geassocieerd met het verwerken en uiten van emoties. Onderzoekers van de universiteit van Yale hebben in 2005 ondekt dat wie 2 maal per dag 20 minuten mediteert na 3 maanden meer hersencellen krijgt in het hersengebied wat verantwoordelijk is voor het sturen van aandacht. Als je je aandacht beter kunt sturen helpt dit gemakkelijker irrelevante informatie te negeren, emoties en dwangmatige gedachten los te laten en minder last te ondervinden van fysieke ongemakken.

Spirituele voordelen van meditatie


 • Versterkt contact met onderliggende gevoelens en gedachten
 • Versterkt gevoel van verbondenheid met natuur en omgeving en vermindert het gevoel van dualiteit (afgescheidenheid)
 • Je komt meer in contact met je ware persoon, capaciteiten, creativiteit en mogelijkheden
 • Maakt je wakkerder en meer weerbaar
 • Verhoogt innerlijke rust en kalmte hetgeen vrijheid en onafhankelijkheid geeft
 • Ervaringen zijn dieper en intenser
 • Ondersteund het proces van zelfrealisatie
 • Maakt je gedachten helderder en geordend
 • Verhoogt je zelfvertrouwen en maakt je zekerder
 • Leert je je minder te identificeren met je gedachten
 • Mediteren is persoonlijke ontwikkeling van binnenuit i.p.v buiten naar binnen
 • Je ervaart kleuren, smaken, en geluid intenser en dus het leven bewuster
 • Je staat meer open voor nieuwe ervaringen en mensen
 • Verhoogt je vermogen om emoties in goede banen te leiden
 • Brengt je meer in contact met je natuurlijke intuïtie
 • Ontwikkel oprechte gevoelens van compassie, dankbaarheid en liefde voor alles wat is

''If you were to ask me what was the most important experience of my life, I would say it was learning to meditate. For me that is the most important thing a person can do to restore harmony and evolve to a higher state of consciousness''. 

Deepak Chopra, M,D . auteur van de zeven spirituele wetten van succes