Regressietherapie

11-01-2017

Ieder mens heeft een natuurlijk verlangen naar een gelukkig leven. Zaken als gezondheid, zekerheid in materiële zin, je geborgen voelen, verbondenheid met en waardering door de mensen om je heen....kortom het verlangen naar een zinvol en gelukkig leven.

Echter de bekende blokkades verhinderen dat we gebruik maken van ons recht om gelukkig te zijn. We zijn snel geneigd om negatieve invloeden als prioriteiten te zien waardoor het daadwerkelijk gelukkig zijn op een tweede plaats komt. Het zou juist andersom moeten zijn, want problemen hoeven geen obstakels te zijn of blokkades te vormen voor een gelukkig leven. Het zijn eerder uitdagingen die we tegenkomen in ons groeiproces, het is alleen niet altijd even makkelijk om dat ook zo te zien.

Het krijgen van inzicht in je eigen situatie is belangrijk om de blokkades of obstakels die je verhinderen om daadwerkelijk gelukkig te zijn, op te ruimen. Vaak weten we wel waar we moeite mee hebben, maar niet hoe het opgelost kan worden. Bepaalde informatie ligt te diep in ons onderbewustzijn opgeslagen, terwijl die informatie mogelijk de sleutel kan zijn om blokkades op te heffen.

Om dat inzicht te krijgen is het zinvol om terug te keren naar de basis, naar het begin van ons 'ik' zijn. Regressie therapie kan daarbij een goed middel zijn. Dit stelt ons namelijk in staat te begrijpen welke onbewuste overtuigingen en gevoelens ons belemmeren om onze doelstellingen te verwezenlijken.

Regressietherapie, wat is dat?

Regressietherapie is een nog relatief jonge therapievorm. Hierbij gaat de regressietherapeut ervan uit dat elk probleem, of dat nou een psychisch, lichamelijk of emotioneel probleem is, een oorzaak in het verleden heeft.

Vaak zie je dat onverwerkte (traumatische) ervaringen uit het verleden juist leiden tot ongewenste reacties, met name in het contact met anderen. Deze ervaringen kunnen onbedoeld angst voor oude situaties oproepen. Hierdoor ontstaan dus blokkades. Onder zorgvuldige begeleiding worden deze - veelal traumatische - ervaringen opgespoord, opnieuw beleefd en alsnog verwerkt.

Tijdens regressietherapie beleef je als het ware in een vorm van trance bepaalde situaties opnieuw. Het begrip 'verleden' dien je echter wel ruim te zien, zeker in spirituele zin. Dat kan in het huidige leven zijn, prenataal maar ook in vorige levens. Vaak zie je namelijk dat problemen of blokkades in het heden een karmische oorsprong hebben. Juist het geven van inzicht door regressietherapie kan dan heel verhelderend werken. Je komt namelijk door regressietherapie in aanraking met het zuiverste deel van jouw wezen: je ziel, of zo je wilt, je eigen Goddelijke vonk.

Toepassingen van regressie therapie

Omdat regressie therapie werkt op het fysieke, het emotionele, het mentale, het energetische en het spirituele niveau van de mens komt een veelheid aan problemen en/of aandoeningen in aanmerking voor behandeling.

Regressietherapie laat goede resultaten zien bij lichamelijke klachten die geen duidelijk aanwijsbare oorzaak lijken te hebben.

Voorbeelden hiervan zijn:

1. allergie

2. astma

3. hoofdpijn,

4. migraine,

5. chronische sinusitis ( bijholte ontsteking)

Ook bij andere lichamelijke klachten kun je met behulp van een goede therapeut werken aan verbetering en het genezingsproces of herstel.

• in principe kunnen alle emotionele klachten behandeld worden. Veel is echter afhankelijk van de band die je hebt met de therapeut, het gaat veelal om een vertrouwensrelatie. En zoals in veel gevallen geldt ook hier: voel je je er niet prettig bij, kijk dan uit naar een andere therapeut.

Het spectrum loopt van angst- of paniekaanvallen, schuldgevoelens, onverwerkte rouw, faalangst, angst om je huis uit te gaan, irritatie en overgevoeligheid, tot verdriet en agressie. De emoties die het meest bovenkomen zijn schuld, angst, onmacht, woede, verdriet, wanhoop, haat, en natuurlijk liefde. Het mooie van regressietherapie is dat er vaak ook levens boven komen waar de dingen goed uitpakten en er liefdevolle relaties waren.

• op het mentale vlak werkt regressietherapie vooral met psychische klachten veroorzaakt door onverwerkte traumatische gebeurtenissen zoals verkrachting, incest, mishandeling, operaties, ongelukken etc.

• op het relationele vlak zijn de meest voorkomende klachten:

1. geen grenzen kunnen stellen,

2. onvermogen de ander los te laten,

3. obsessie,

4. afhankelijkheid,

5. over je heen laten lopen,

6. je gevoelens niet kunnen uiten,

7. je niet aan de ander kunnen hechten of juist teveel,

8. problemen met je kinderen, je partner of met collega's op het werk,

9. stress- en burn-out verschijnselen,

10. niet voor jezelf op durven komen,

11. moeite met contact maken,

12. angst voor seksuele intimiteit met het tegenovergestelde geslacht

Geen symptoombestrijding

Een symptoom is slechts een wegwijzer. In de regressietherapie genezen we geen symptomen. We lezen wat er op de wegwijzer staat en gaan op weg naar de oorzaak. Hoofdpijn is dus niet het probleem en denken dat je hele leven een grote mislukking is, is ook niet het probleem.

Het probleem is een onverwerkte gebeurtenis uit het verleden. Wanneer die gebeurtenis eenmaal doorwerkt is en daarmee verwerkt, moet het waarom van die gebeurtenis geduid worden. En wanneer het waarom duidelijk is, is ook de gebeurtenis geen probleem meer. De les is immers geleerd en je kunt het achter je laten.

Het verleden heeft een reden

Wat toen gebeurde, gebeurde niet zomaar, net als de dingen in je huidige leven niet zomaar gebeuren. Er zit een reden achter en die reden kan alleen begrepen worden wanneer de gebeurtenissen in je leven, zowel in dit leven als in vorige levens, geduid worden tegen de achtergrond van je zielontwikkeling. Het is de ziel die leert en het is de persoonlijkheid die de ervaringen heeft. De ervaringen in meerdere levens laten een indruk achter op de ziel, letterlijk, zoals je een stempel drukt, zijn het juist die indrukken die de ziel nodig heeft om te groeien.