Aquarius Tijdperk

Wat is het Aquarius Tijdperk?

Het Aquarius Tijdperk, of Watermantijdperk is een van de 12 grote tijdperken. Elk groot tijdperk begint wanneer het lentepunt een ander sterrenbeeld van de dierenriem binnen gaat en duurt 2150 jaar. Het lentepunt is een van de twee snijpunten van de baan die de aarde rond de zon maakt met de hemel evenaar. Het lentepunt verschuift zich in tegengestelde richting van nabijliggende hemellichamen. Dit noemen ze ook wel recessie (van het lentepunt).

Op dit moment bevind het lentepunt zich tussen Vissen en Waterman. De komende 2000 jaar zal het lentepunt zich in het sterrenbeeld Waterman bevinden. Het Aquariustijdperk staat in het teken van liefde, eenheid, waarheid en vooral ook bewustzijn en spiritualiteit.

Astrologen worden het er niet over eens wanneer het Aquariustijdperk nu precies begint, of wellicht al is begonnen. Dit komt omdat men in de Astrologie in theorie er vanuit gaat dat alle 12 sterrenbeelden even groot zijn (30 booggraden) en het is moeilijk om dit in werkelijkheid passend te maken op de daadwerkelijke sterrenbeelden. Hierdoor is het dus niet mogelijk om een specifieke datum te noemen waarop we in het Aquariustijdperk belanden of al beland zijn. Een feit is dat we op dit moment in de overgang zitten naar, of ons wellicht al bevinden in het Aquarius tijdperk. Dit is overal om ons heen merkbaar omdat er grote veranderingen plaats vinden. Mensen worden zich steeds meer bewust van zichzelf, er is grote vraag naar de zin van het bestaan en steeds meer mensen willen zich spiritueel ontwikkelen.

Veranderingen door het Aquariustijdperk

In het Aquarius tijdperk veranderd er veel, op heel veel gebieden. Er vind als het ware een energetische reiniging plaats. Mensen ''ontwaken'' en worden veel bewuster. Ze gaan veel meer vanuit het hart leven en gaan echt werken voor de dingen die zij zelf het liefste willen. Dingen die vroeger voldoening gaven doen dit niet meer. Men is toe aan iets nieuws. Materieël succes zal minder belangrijk worden, en de mens gaat meer het besef krijgen als vrij mens geboren te zijn. Autoriteiten die voor ons bepalen wat het beste voor ons is zullen een minder grote invloed hebben op onze keuzes.

Ook gezonde voeding en alternatieve geneeswijzen zullen bij veel mensen een (nog) grote(re) rol gaan spelen. We worden gevoeliger en we hebben meer behoefte om alleen zijn. We werken aan zelfontwikkeling, en maken meer gebruik van onze eigen talenten. Omdat er steeds meer mensen ''ontwaken'' word er een steeds betere samenwerking gecreeërd met als uiteindelijk doel een betere wereld voor ons allemaal.